Hoppa till innehåll
Gotlänningarnas energibolag!

Emission

Det är dags för ännu en emission i Ownpower Gotland AB. Som ett resultat av stämmans beslut kommer en nyemission att genomföras på 8 mkr. Emissionen är riktad till befintliga aktieägarna med en rättighet för Visby Energi AB att köpa samtliga icke tecknade aktier. Som en följd av det, garanterar Visby Energi AB emissionen. Emissionsprospekt skickas direkt till samtliga aktieägare.