Hoppa till innehåll
Gotlänningarnas energibolag!

Handlingar från årsstämma 2015

Årsstämma kl 19 i Tjelvarkyrkan i Visby. • Ladda ner protokoll från årsstämman Protokoll_med_bilagor_OPG-stamma_2015 • Ladda ner årsredovisning för Ownpower Gotland AB Arsredovisning_2014-12-31

Läs mer

Emission

Det är dags för ännu en emission i Ownpower Gotland AB. Som ett resultat av stämmans beslut kommer en nyemission att genomföras på 8 mkr. Emissionen är riktad till befintliga aktieägarna med en rättighet för Visby Energi AB att köpa samtliga icke tecknade aktier. Som en följd av det, garanterar Visby Energi AB emissionen. Emissionsprospekt…

Läs mer